Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

....a zlaté protetiky sa vyparili

LIST NA VEĽVYSLANECTVO RAKÚSKA

od
ondreja jajcaja
slobodohrobára slovenskéhoVÁŽENE VEĹVYSLANECTVO RAKÚSKA


Prijmite prosím ÚCTIVY pozdrav od ondreja jajcaja, ktorý sa zve
"slobodohrobár".

AKCENTUJEM, a Dôrazne upozorňujem aby osoba, ktorá má na Vašom
veľvyslanectve na starosti korešpodenciu nepodceňovala tento list a unáhlene ho nezatrieďovala do boxu v ktorom spočíva korešpodencia od ľudí s evidentnými prejavmi duševnej poruchy. Kópiu tohto listu, tak ako aj kópie listov minulých, ktoré som adresoval na VaŠu adresu poskytujem synchrónne aj viacerým advokátom. - Činím tak z dôvodu, že sa dá predpokladať, že v budúcnu tieto moje " písanice " predložím tzv. orgánom činným v súdnom konaní...
Podcenenie týchto listov by teda mohlo ukázať,
že ORDUNG nie je prioritou Vášho Veľvyslanectva.

VEC : Dentálne pozostatky Johana Straussa ml.,
dentálne pozostatky Adely Strauss
a dentálne pozostatky Johanesa Brahmsa.

Akési vysvetlenie :

... nakoľko sa u mňa už od detstva vyskytuje hlboký záujem o históriu zubného lekárstva je pochopopiteľné, že v tomto obore som zo svojho subjektívneho pohľadu prišiel k širšiemu poznaniu. Toto poznanie v sebe obsahuje aj skúsenosť so situáciou na centrálnom viedenskom cintoríne. /
Zentral Wien Friedhof / Vykrádanie hrobiek je internacionálny fenomén. Viedeň nie je výnimkou. Hrobky na starých cintorínoch sú najčastejšie vyrabované samotnými hrobármi. Avšak v tak veľkom meste ako je Viedeň sa z populácie vykryštalizujú aj iní ilegálni návštevníci nočných hrobiek. Ich motív je jednoduchý. ZLATO. Pred 80-100 rokmi bola menšia škála dentálno-protetických materiálov ako dnes. Značné percento protetických náhrad sa
vytváralo zo zlata. A to hrobári zistili. Bolo by naivitou myslieť si, že je tomu inak. Systematickou skúsenosťou som zistil, že značná časť starých a starších hrobiek na spomenutom cintoríne je dávno vyrabovaná. V Židovskej časti tohto cintorína / Judishe Abteilung / nevyrabovaná hrobka už neexistuje- jedná sa o niekoľko stoviek hrobiek...
Po tomto mojom empirickom zistení som sa rozhodol odňať protetické zuby hudobným velikákom a tento svoj čin dokonca vnímať ako čin záslužný.
/Ehre und Edel Tat / táto veta vyznieva alibisticky ale cit pre VEDU a LOGILKA je viac ako moralizovanie bez skúmania...
Boli indície, že čoskoro
by sa aj Straussove a Brahmsove protetické zuby dostali do rúk nevedeckým, ilegálnym návštevníkom. Sekudnárny motív môjho činu bolo to, že za pomoci týchto dentálnych pozostatkov upozorním vedecké kruhy na to, že historická zubná protetika nenávratne mizne v ruchách hrobárov. Toľko moje vysvetlenie.

Dôrazne Vás žiadam, aby ste o tomto dopise upovedomili náležité osoby na
OESTERAICHISCHE KULTUR MINISTERIUM !!!

Úctivo a Fiozoficky

ondrej jajcaj slobodohrobár slovenský
 

 


P.S.NO.1:
Tento dopis som samozrejme mohol napísať konvenčnejším spôsobom,
lenže ondrej jajcaj nie je úradníček, ale slobodohrobár.

P.S.No.2:
Upozorňujem Ctené OESTEREICHISCHE KULTUR MINISTERIUM, že ak zvolí klasický byrokratický postup, teda ak bude kontaktovať Správu Viedenského Centrálneho cintorína / Zentral Friedhof Verwaltung / je predpoklad, že sa dočká neobjektívnych a alibistických odpovedí. Je to logické - ušili sme si na seba alibistické inštitúcie... Správa Viedenského cintorína je
dotovaná mestom Viedeň a je logické, že nebude chcieť verejne priznať v akom stave sú staršie a staré hrobky v objekte pohrebiska.Obzvlášť bude opatrná o podaní objektívnej informácie o stave židovskejčasti tohto cintorína / Judische Abteilung / - / kópiu tohto môjho dopisu tiež zasielam vybraným židovským náboženským obciam/ .Tento dopis venujem Jozefovi in MEMORIAM