Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Paradox?

 

 

Istý Jajcaj,hradný kapitán Pajštúnu svojho času vyzýval poddaných,ktorí

našli poklad na jeho vrátenie a vydanie nálezcov.

Jajcajov list z mája roku 1549 tento prípad vysvetľuje. Píše v ňom, že mestskí poddaní osady Lamač našli v chotári pajštúnskeho panstva poklad, ktorý tajne vykopali a odniesli. Žiada mesto aby mince aj ich nálezcov vydali.

Píše sa rok 2007 a iný Jajcaj píše na rôzne nadradené inštitúcie.

CHCE VYDAŤ NÍM ŤAŽKO NAHONOBENÝ POKLAD.

Vydáva "svoj poklad",vydáva svoj pokoj,svoju anonymitu,vystavujúc sa možnej persekúcii.Totiž nie pre každého,nie u všetkých platí premlčacia doba.Vystavuje sa nástrahám doby,kde zločinci zabíja pre pár drobných.No vedcom to nehovorí asi nič.

 

Autor tejto stránky ľutuje ak medializácia bývalej činnosti Ondreja Jajcaja prispela

k inšpirácii či už dobrodruhov,mamonárov alebo neslušných hrobárov k zväčšenej aktivite,žiaľ ktorá prinesie len nenávratné roztavenie finálneho produktu zubných majstrov minulých liet.

Čosi k INŠPIRÁCII...
Nakoľko hrobky sú vykradnuté skoro na sto percent,cieľ mamonárov obohatiť sa
je skoro nereálny a neadekvátny riziku ktoré podstúpia.Sú cintoríny,ktoré sú spustošené naozaj dôkladne,kde neexistuje ani jedna neotvorená rakva.
Od čias výskumnej práce ubehlo zopár rôčkov,zdokonalila sa technika,ktorá zabezpečuje pokoj mŕtvych.
Bez patričnej sily,znalosti fyziky a akéhosi fortielu táto práca je nesmierne namáhavá,bez dokladnej sterilizácie a ochranných pomôcok zdraviu nebezpečná,bez duševnej vyrovnalosti je ohrozený aj duševný vývoj.
V neposlednej rade sa zvýšila potencia hrobárov,či iných strážcov pokoja mŕtvych
dolapiť toho "JAJCAJA",alebo jemu podobných,na očistenie mena svojho.
Nie som mistik,ani nechcem hádzať všetkých zamestnancov cintorínov do jedného vreca,no je nesporné,že aj oni značnou mierou prispeli k terajšiemu stavu.
Čosi k ETIKE a MORÁLKE...
Položme si základnú otázku : Existujú neplatiči hrobových miest.Správca vyzve kohosi k zaplateniu poplatku,ten to neurobí,z dôvodu rôzneho,niekto len preto že je mrtvy,iný že sa ním robí,čiže kašle platiť za svojích predkov.K čomu pristúpia povolaní?Zrušia hrobové miesto.Exhumujú...Môžu su na to povolaní.Organický odpad skončí podľa predpisov,a prípadný anorganický,ako je aj prstienok ,naušnička a nie málo prípadoch aj zlatý zub a vlepšom prípade aj protéza končia v rukách exhumanta.Nikdy som nepočul o tom,že ich kdesi odovzdajú.Manželke jeho pribudne ďaľšia retiazka zlatá,prípadne TO "rozmení" ,tak že prstienky predá rovno,zúbky roztaví a až potom urobí to isté.Peniaze použije na pivo,či iný drung,prípadne si zabezpečí kopulačné pohyby u svojej či cudzej žene.
Nie je morálnejšie,keď tohoto zúbky niekto ochráni , i keď za cenu porušenia zvyklostí a zákonov tejto kultúry,poskytne vedcom materiál na štúdiu.
Je morálne spalovanie mŕtvých?Je morálne pitvať mŕtvoly?Je morálne odoberať orgány mŕtvych na transplantáciu?Je morálne ak samotná cirkev používa relikvie z mŕtvych ,stavia kostnice a zužitkováva lebky a kosti kedysi ľudí, možno dobrých kresťanov?Kedy sa pre vás moralisti a ochránci etiky stáva z mŕtvoly organický material vhodný na daľšie použitie?Ako komu vyhovuje,transplantológovi ešte za tepla,patológovi až za studena,súdnemu aj v rozklade,pre exhumanta až po dobe tlenia /za príplatok aj pred/ a pre církev až keď sa zabudne jeho meno???
Farízei kto takto činíte a iných odsudzujete!!!
Je normálne,že reakcia ľudí neznalích problematike je negatívna,veď smrť je pre nich
niečo hrozné a takzv . hanobenie telesných pozostatkov nepredstaviteľný zločin,no od pokrokových a nadčasových VEDCOV ,či v anatomii vzdelaných lekárov moralizovanie a ohánanie etikov je samo nevedecké a neetické.
Iba tí,čo dokážu prekonať predsudky a povery môžu priniesť ľudstvu nové poznanie,tí,čo ostanú vo svojích dogmách nech radšej mlčia,sluší im to viac.

Pohľad do kremačnej pece klik

Kresťanská výzdoba klik

Pohľad na pitvu

Exhumácia klik