Jdi na obsah Jdi na menu
 


Devastace rodinné hrobky knížat Kinských

9. 6. 2007
Devastace rodinné hrobky knížat Kinských 20.05.2004
Stát, který odmítá přiznat právoplatným potomkům rodu Kinských, tímto přiznává, že není právním státem.

To co jste dnes VY, byli jsme i MY. To co jsme dnes MY, budete i VY, aneb s jakou  arogancí se staví MK, v čele s min. Pavlem Dostálem k oprávněným požadavkům knížete Františka Oldřicha Kinského, právoplatného dědice a následníka jednoho z nejstarších  českých rodů.

Ponechám na uvážení čtenáře, zda je vůbec možné, aby František Oldřich Kinský byl nucen podávat žalobu na stát, ve věci přiznání vlastnictví k rodinné hrobce! Zda existuje ještě někdo v této zemi, komu je upíráno právo vlastnit, a tím se i starat o hrobku, ve které odpočívají jeho nejbližší příbuzní, tj. matka, otec, sestry,strýcové a další ?!

 

Dnešního dne, jsem na vlastní oči viděl něco, co se naprosto vymyká představě slušnosti, kultuře a civilizaci, ke které se tak hrdě před několika dny přihlásila česká země zpět do rodiny evropských národů. Jedouce kolem, zastavil jsem se totiž na hřbitově, kde se nachází hrobka  knížecího rodu Kinských. To, co jsem spatřil a hlavně zdokumentoval, bylo natolik otřesné, že nelze na toto barbarství neupozornit. Za zmínku jistě stojí, že na tomto hřbitůvku jsou mimo to pochováni i  příbuzní nejslavnějšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka!

 

Zde je několik málo bodů, které leccos vypovídají o současném stavu hřbitova a přilehlé hrobky:

 

 

1)      Téměř všechna ozdobná litina, nevyčíslitelné hodnoty, na oplocení byla ukradena.

2)      Téměř všechny mosazné ozdoby na hrobech byly ukradeny.

3)      Hroby rodin, které sloužily kdysi rodině Kinských, jsou zhanobeny.

4)      Téměř všechny kamenné ozdoby byly ukradeny.

5)      Na hrobce Rodu Kinských jsou ukradeny okapy a tím dochází k totální devastaci.

6)      Před léty popadané stromy. Vzrostlé křoví a náletové stromy svědčí o naprostém nezájmu. Stromy rostou i na střeše hrobky. Dále byl dokonce ukraden i kříž na hrobce!

7)      Celkově fasáda hrobky silně připomíná hospodaření státu s ukradenými domy za totality atd. atd.

 

 

Nejotřesnějším faktem na celém tomto barbarství je ovšem to, že k tomuto vandalství začalo docházet po té, co min. Pavel Dostál (bývalý člen KSČ a dodnes neprolustrovaný člen ČSSD) nazval  Františka Oldřicha Kinského  N A C I S T O U!

Nápis na hrobce rodu Kinských usvědčuje všechny, kteří s tímto tvrzením manipulují, z věrolomné lži a podvrhu. Ostatně náš „historik“ Prof. PhDr. Jaroslav Valenta DrSc., přednášející na Karlově Univerzitě,  ne náhodou figuruje v seznamech agentů STB, a to hned ve třech složkách!!! Dále bych mohl jmenovat např. Prof. JUDr. Václava Pavlíčka CSc., z katedry Ústavního práva UK. K tomuto pánovi se ovšem dle mého názoru již dostatečně vyjádřili senátoři.Bylo to při posuzování a následném zamítnutí návrhu prezidenta republiky Václava Klause na  kandidáta soudce Ústavního soudu. Jeho komunistická minulost je natolik odpudivá, že se stal pro Senát nepřijatelným a na tuto funkci ho odmítl v drtivé většině (ze 76 proti hlasovalo 54 senátorů) schválit.

Facta probant homines – Činy svědčí o lidech.

Nápis na rodinné hrobce rodu  Kinských:

ZDE GSME O PANE ČEKAGÍCE HLASU TWÉHO. ( písmeno J v té době český jazyk neznal. Nahrazoval se písmenem G).

Ještě nikdy jsem neviděl hrobku německé rodiny s českými nápisy!  Další z důkazů o zvůli a věrolomnosti politiků a především soudní moci, která se jimi  nechává ovlivňovat.

Fotodokumentace k tomuto článku  byla pořízena 17.5.2004